Analyse og modellering av kraftmarkedet

TheMA-modellen (TheMarket Analyzer)

TheMA er en sofistikert kraftmarkedsmodell for Europa. Modellen har timesoppløsning og en detaljert representasjon av vannkraftsystemet, annen fornybar produksjonskapasitet, termiske produksjonsenheter og mellomlandshandel. Modellen er implementert i GAMS, med CPLEX fra IBM som solver (tilsvarende solvere som GUROBI kan også benyttes). Modellen er lisensiert ut til en rekke aktører i Europa, og brukes til kortsiktig prismodellering, handelsstøtte på mellomlang sikt, langsiktige prisprognoser og scenarioanalyser. Modellen inneholder en detaljert europeisk kraftverksdatabase.

TheMA Model (pdf) >>

TheMA flytbasert

THEMA tilbyr også en modell for flytbasert markedskobling i det sentrale vest-Europa (Belgia, Frankrike, Nederland and Tyskland). Vi har utviklet et generisk modellrammeverk som simulerer den nye markedsalgoritmen. Modellen kan for eksempel kjøres med eksogene tilbuds- og etterspørselskurver, som inkluderer siste prognoser for fornybar produksjon og etterspørsel. Modellen er implementert i GAMS, med for eksempel CPLEX som solver. Inputdata og resultater kan håndteres med MS Excel eller R, eller inkluderes i en automatisk arbeidsflyt.

TheMA flytbasert (pdf) >>

THEMA analyserer og modellerer også følgende markeder:

Elsertifikatmarkedet: TGC-modellen >>

Kontakt:

Arndt von Schemde

Arndt von SchemdePartner og daglig leder, PhD
arndt.schemde@thema.no
+47 982 63 986