Marked

Prisprognoser

THEMA tilbyr standard prisprognoser for kraftmarkedet i Norden og Sentralvest-Europa, og for det svensk/norske elsertifikatmarkedet:

Nordisk kraftprisprognose >>

Europeisk kraftprisprognose >>

Prisprognose for elsertifikatmarkedet >>

THEMA utarbeider også skreddersydde markedsanalyser og investeringsstøtte med utgangspunkt i våre egenutviklede modellverktøy.

Analyse og modellering

THEMA har utviklet en rekke modelleringsløsninger som er lisensiert ut til en rekke aktører i Europa:

Kraftmarkedet: TheMA-modellen med moduler >>

Elsertifikatmarkedet: TCG-modellen >>

I tillegg utvikler THEMA skreddersydde modelleringsløsninger for våre kunder. Det inkluderer blant annet optimeringsmodeller for vassdrag eller termiske kraftverk, og økonometriske modeller for kortsiktig prisprognoser.