THEMA bidrar på Energi Norges verksted om elektrifisering av transport

28. juni 2017 | Nyheter

Seminaret har som mål å øke forståelsen av hva som kreves for å elektrifisere busser og ferger og hvordan elektrifisering kan skje til en lavest mulig kostnad for samfunnet. Seminaret er et samarbeid mellom Energi Norge, NHO Transport og NHO Sjøfart.

THEMA bidrar med innlegg basert på tidligere prosjekter for Energi Norge og Samferdselsdepartementet om overgang til lav- og nullutslippskjøretøy.
Seminaret er åpent for alle og finner sted 24.august.

Les mer om seminaret her.

portrettbilde, forfatter

Åsmund Jenssen
Partner
aasmund.jenssen@thema.no
+47 416 53 049