Nyansatt THEMA

Guro Persen, ansatt april 2017

Guro Persen

Etter å ha fordypet meg i energi og bærekraft på siviløkonomstudiet ønsket jeg å finne en arbeidsplass hvor jeg kunne jobbe videre med problemstillinger knyttet til kraftmarkedet. THEMA fremsto da som den ideelle arbeidsgiver fordi selskapet både har en unik bransjeekspertise og en vidstrakt faglig bredde.

Det som er fantastisk med å være nyutdannet i THEMA er at man kan få jobbe med en diversifisert prosjektportefølje før man har bestemt seg for hvilke fagområder man vil fordype seg i. Som nyansatt ble jeg umiddelbart inkludert i prosjekter på tvers av THEMAs tre tjenesteområder. Uansett om jeg jobber med samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyser, modellering av kraftmarkedet eller Norges langsiktige strategi for ny energiteknologi, har jeg gleden av å jobbe tett med kollegaer som er eksperter på sitt felt. Jeg trives svært godt med at vi vanligvis er på parallelle prosjekter fordi det gir en bratt læringskurve og rask eksponering mot de ulike problemstillingene som kraftbransjen står ovenfor.

I tillegg har THEMA et svært godt arbeidsmiljø som gjør at jeg gleder meg til å dra på jobb hver dag. Det holdes faste arrangementer som julebord og THEMAsenterfest, i tillegg til ulike sosiale arrangementer gjennom THEMActive og Ung i THEMA. Ved oppstart får man også tildelt en mentor og en buddy som følger opp faglige og praktiske problemstillinger for de nyansatte.

Adrian Mekki, ansatt januar 2017

Adrian Mekki

THEMA er et unikt kompetansesenter og en sentral premissleverandør for den offentlige samtalen rundt kraftsektoren i Norge, Norden og i økende grad også i Europa. Som nyutdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med en sterk interesse for kraft- og energispørsmål er en jobb i THEMA en mulighet for å arbeide med og virkelig å sette meg inn i de viktige spørsmålene som opptar aktører i de nordiske og europeiske markedene.

Som nyansatt blir man inkludert i nye eller pågående prosjekter fra første dag. Jeg har satt stor pris på bredden i prosjektene jeg har vært med på i de første månedene. Man får forsøkt seg innen ulike deler av THEMAs arbeidsområder og sett hvilke problemstillinger som passer en best.

THEMA satser mye på sine nyansatte, og arrangerer kurs og opplæring innen ulike fagområder, metoder og arbeidsverktøy. Selv om man sitter omgitt av eksperter på strategi, bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og markedsanalyser er arbeidsmiljøet uhøytidelig og veldig inkluderende.
Jeg kan på det varmeste anbefale THEMA for alle som er interessert i å arbeide med og få en bedre forståelse av den norske og europeiske energisektoren.