Nyansatt THEMA

Adrian Mekki, ansatt januar 2017

Adrian Mekki

THEMA er et unikt kompetansesenter og en sentral premissleverandør for den offentlige samtalen rundt kraftsektoren i Norge, Norden og i økende grad også i Europa. Som nyutdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med en sterk interesse for kraft- og energispørsmål er en jobb i THEMA en mulighet for å arbeide med og virkelig å sette meg inn i de viktige spørsmålene som opptar aktører i de nordiske og europeiske markedene.

Som nyansatt blir man inkludert i nye eller pågående prosjekter fra første dag. Jeg har satt stor pris på bredden i prosjektene jeg har vært med på i de første månedene. Man får forsøkt seg innen ulike deler av THEMAs arbeidsområder og sett hvilke problemstillinger som passer en best.

THEMA satser mye på sine nyansatte, og arrangerer kurs og opplæring innen ulike fagområder, metoder og arbeidsverktøy. Selv om man sitter omgitt av eksperter på strategi, bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og markedsanalyser er arbeidsmiljøet uhøytidelig og veldig inkluderende.
Jeg kan på det varmeste anbefale THEMA for alle som er interessert i å arbeide med og få en bedre forståelse av den norske og europeiske energisektoren.

Theodor Borsche, ansatt desember 2016

Theodor Borsche

During my doctoral degree at the Power Systems Lab at ETH in Zurich I was always looking for ways to improve the sustainability of our electricity supply while respecting economic and political constraints. At THEMA, I find the opportunity to contribute my academic background and understanding of the power system in timely projects that address pressing challenges of today’s energy world.

I was especially intrigued by THEMAs holisitic approach. Combining market analysis, regulatory advice and strategy consulting allows us to provide our clients with well-founded analyses, answering issues in their entirety.

At THEMA, we are a small and dynamic team. Hence, we are very agile in our decision processes, and every team member has the opportunity to contribute to a wide array of topics. I especially enjoy working alongside my colleagues, who are experienced experts with a wide array of backgrounds. This gives me the chance to learn and grow my professional skillset every day and on every single project