THEMA bidrar på Energi Norges verksted om elektrifisering av transport »

Seminaret har som mål å øke forståelsen av hva som kreves for å elektrifisere busser og ferger og hvordan elektrifisering kan skje til en lavest mulig kostnad for samfunnet. Seminaret den 24.august 2017 er et samarbeid mellom Energi Norge, NHO Transport og NHO Sjøfart.

THEMAs hjemmeside nå også på tysk »

Siden vi har et økende antall kunder i Tyskland, Sveits og Østerrike, har vi opprettet en tysk versjon av hjemmesiden vår.

THEMA@Europower: Elsertifikatprisene kan gå mot null »

Fra Europower 1.juni 2017: Elsertifikatprisene kan gå mot null allerede mot slutten av 2020-tallet hvis det ikke lages en god stoppregel for markedet, advarer Marius Holm Rennesund i Thema Consulting, som mener en ordning må på plass så fort som mulig.

Høyspentmaster på gul åker

THEMA@Montel: Mange elsertinvestorer vet ikke hva de har kjøpt »

Fra Montel 1.juni 2017: Det er flere utenlandske investorer som ikke forstår risikoen i elsertmarkedet, sier Thema-anaytiker Marius Holm Rennesund, som advarer om at en dårlig designet stoppregel på svensk side kan gi nullpriser utover 2020-tallet.

THEMA@Europower: Verdien av Nord-Salten Kraft anslås til 785 mill. kroner »

Fra Europower 26.05.17: Oppdraget ble gitt som en del av et pågående strategiarbeid i Nord-Salten Kraft, og Thema-rapporten ble presentert på et møte for selskapets eiere tirsdag 23. mai.

Må nesten nullenergibygg ha lokal energiproduksjon? »

Bygningsenergidirektivet krever at nye bygg skal være nesten nullenergibygg fra 2020. Byggene skal i stor grad forsynes med fornybar energi, gjerne produsert lokalt. Betyr det at alle fremtidens bygg må ha, eller legges til rette for, lokal energiforsyning? 

Foto: Statnett

THEMA ønsker Gunnar Løvås velkommen som ny samarbeidspartner »

Løvås er siv.ing og har doktorgrad i matematikk med mange års erfaring fra toppledelse i kraft- og samferdselssektoren. Hans faglige fokus er strategi og kommunikasjon, prosjektgjennomføring, og digitalisering og dataanalyse.

Ny ansatt i THEMA »

Guro Persen startet den 24.april 2017 som analytiker i THEMA. Guro er utdannet siviløkonom og har en dobbel mastergrad i Energi, Naturressurser og Miljø fra Norges Handelshøyskole og Bærekraftig Utvikling fra HEC Paris.

Høyspentmaster på gul åker

THEMA@Montel: Elsertutbyggingen vil bli på over 30 TWh i 2020 »

Fra Montel 21.april 2017: Tirsdagens elsertavtale mellom Norge og Sverige vil føre til at det vil komme inn over 30 TWh ny kraft innen utgangen av 2020, men påvirkningen på kraftprisene er begrenset, sier Thema-analytiker Marius Holm Rennesund.

Ny elsertifikatavtale løfter prisen, men løser ikke designutfordringene »

Etter måneder med usikkerhet er Norge og Sverige kommet til enighet om en forlengelse av elsertifkatmarkedet. Sertifikatmarkedet blir forlenget med 10 år og Sverige øker ensidig målsettingen med 18 TWh. Avtalen ga et kraftig prishopp i markedet.