THEMA utvider teamet med en internasjonal kraftmarkedsekspert »

Vi er svært glade for å ønske Julian Hentschel velkommen til THEMA. Julian kommer fra Frontier Economics i London og har tidligere jobbet i det britiske energi- og klimadepartementet. Julian er samfunnsøkonom og spesialist på markedsdesign.

Frokostmøte om valget i Tyskland »

I samarbeid med AHK inviterer THEMA Consulting Group til frokostmøte om valget i Tyskland, fremtidig energipolitikk og markedskonsekvenser i Tyskland, Norden og Norge.

Høyspentmaster på gul åker

Jamaica og tysk energipolitikk »

Parlamentsvalget i Tyskland finner sted den 24. september 2017. Partiprogrammene er vage. Noen ideer i partiprogrammene kan likevel medføre betydelige konsekvenser for det tyske kraftmarkedet, som også får betydning for Norden og andre naboland.

Samfunnsnytte av småkraft »

Utbygging av småkraft i Norge har gitt betydelige samfunnsmessige virkninger både nasjonalt og regionalt. Prosjektene viser god samfunnsøkonomi. En videre utbygging av småkraftpotensialet kan gi et samlet bidrag til BNP på vel 50 milliarder kroner.

Nyansatte i THEMA »

Fra 1.august utvidet THEMA sin stab med 2 nye analytikere.

Kurs i verdiskapende styrearbeid for kraftnæringen »

Espen Fossum fra THEMA Consulting Group og Bjarne Aamodt fra iStyrelsen er foredragsholdere på Energi Norges sitt kurs i verdiskapende styrearbeid for kraftnæringen 31.august – 1.september 2017.

THEMA bidrar på Energi Norges verksted om elektrifisering av transport »

Seminaret har som mål å øke forståelsen av hva som kreves for å elektrifisere busser og ferger og hvordan elektrifisering kan skje til en lavest mulig kostnad for samfunnet. Seminaret den 24.august 2017 er et samarbeid mellom Energi Norge, NHO Transport og NHO Sjøfart.

THEMAs hjemmeside nå også på tysk »

Siden vi har et økende antall kunder i Tyskland, Sveits og Østerrike, har vi opprettet en tysk versjon av hjemmesiden vår.

THEMA@Europower: Elsertifikatprisene kan gå mot null »

Fra Europower 1.juni 2017: Elsertifikatprisene kan gå mot null allerede mot slutten av 2020-tallet hvis det ikke lages en god stoppregel for markedet, advarer Marius Holm Rennesund i Thema Consulting, som mener en ordning må på plass så fort som mulig.

Høyspentmaster på gul åker

THEMA@Montel: Mange elsertinvestorer vet ikke hva de har kjøpt »

Fra Montel 1.juni 2017: Det er flere utenlandske investorer som ikke forstår risikoen i elsertmarkedet, sier Thema-anaytiker Marius Holm Rennesund, som advarer om at en dårlig designet stoppregel på svensk side kan gi nullpriser utover 2020-tallet.