Desentral kraftproduksjon kan holde kraftprisen lav lenge »

Vår nye kraftprisprognose viser at med sterk vekst i lokal, småskala fornybar kraftproduksjon får mange land en sterk kraftbalanse og vedvarende lave priser. Skal prisene stige på lang sikt, må Europa samarbeide om både fornybarstøtte og klimapolitikk.

Vi ønsker Per Arne Karlsen velkommen som ny samarbeidspartner »

Fra høsten 2017 er Per Arne Karlsen ny samarbeidspartner for THEMA og blir en del av kontorfellesskapet vårt i Øvre Vollgate 6. Per Arne har over 25 års erfaring fra ledelse innen energi- og rådgivningsbransjen. Hans faglige fokus er strategi og kommunikasjon, forretningsutvikling og prosjektstyring.

Beskatning av kraftproduksjon påvirker investeringer og verdifordeling »

Beskatningen av kraftproduksjon er kompleks, og selv små endringer kan ha store konsekvenser, spesielt for vannkraften. De siste årene har THEMA bl.a. utredet betydningen av skattesystemet, avskrivningsregler og eiendomsskatt.

Er grådighet bra for markedslikviditeten? »

Likviditeten i det nordiske finansielle kraftmarkedet har vist en fallende trend siden 2008. Skal markedet fortsette å utvikle interessante sikrings- og handelsmuligheter med god likviditet, må vi forstå hvorfor. Hadde Gordon Gekko rett?

Hvordan vurdere bærekraft for norsk biogass i transportanbud? »

I dette prosjektet er klimanytten beregnet med metoden i Produktforskriften. Resultatet er høy klimanytte for biogass selv om ikke alle livsyskluseffekter er inkludert.

THEMA deltar på Energiforum i Berlin 12.oktober »

Valget i Tyskland har konsekvenser for kraftmarkedet. På det 21. tysk-norske energiforum i Berlin vil THEMA presentere en analyse av dette.

Workshop om kraftmarkedsmodellering og -analyse »

THEMA arrangerer i samarbeid med Montel en workshop om kraftmarkedsmodellering og -analyse i Køln den 11. oktober 2017.

Behov for styrket informasjonsutveksling som grunnlag for en DSO-rolle »

Økt koordinering mellom nettselskaper i driften krever bedre informasjonsutveksling. Det vil på sikt legge til rette for innføring av nye virkemidler i driften av distribusjonsnettet og en DSO-rolle.

Samfunnsnytte av vannkraft i Nordland »

Et utvalg på 11 nyere vannkraftprosjekter i Nordland viser god samfunnsøkonomisk lønnsomhet og gir store inntekter for grunneiere, stat og kommune samt lokale ringvirkninger.

Samfunnsnytte av vannkraft »

THEMA har i løpet av 2017 gjennomført to prosjekter der vi analyserer samfunnsnytten av vannkraft. Den ene er en nasjonal analyse av små vannkraftanlegg, mens den andre analyserer vannkraftporteføljen i Nordland. De analyserte kraftprosjektene gir store bidrag til den regionale og nasjonale verdiskapingen.