portrettbilde, forfatter

Marius Holm Rennesund

Partner
marius.rennesund@thema.no
+47 996 49 610

Marius Holm Rennesund har bred erfaring fra energimarkedene med fokus på markedsanalyse. Siden han startet i THEMA i 2013, har Marius spesielt jobbet med prisprognoser for det nordiske og tyske kraftmarkedet og markedet for elsertifikater. Han har også erfaring fra handel med kraftderivater som en del av Statkrafts hedging-team. Teamet forvaltet en portefølje på en milliard euro. Marius har også erfaring med analyser av globale energimarkeder som kull og LNG fra Nena Asia i Singapore og opparbeidet seg en god forståelse av politiske beslutningsprosesser gjennom arbeid i Olje- og Energidepartementet.

Marius Holm Rennesund er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og har i tillegg tatt kraftanalytikerstudiet ved Norges Handelshøyskole.

Det enkleste er ofte det beste: Sverige bør forlenge elsertifikatsystemet innenfor dagens rammeverk »

I juni ble den svenske regjeringen, Moderaterna, Centerpartiet og Kristdemokraterna enige om en avtale for den fremtidige utviklingen av svensk kraftsektor. En viktig del av avtalen var å utvide elsertifikatsystemet til 2030 og øke målet for fornybar kraftproduksjon med 18 TWh fra 2020 til 2030.

THEMA@Montel: Nordic power prices to average EUR 25/MWh until 2020 – THEMA »

Fra Montel 3.oktober 2016: Norwegian consultancy THEMA has revised up its Nordic power price outlook until 2020 by 19% to an average around EUR 25/MWh, thanks mainly to rising coal futures, analyst Marius Holm Rennesund told Montel on Monday.

Nye kraftprisprognoser: forventer økende priser »

Høstutgaven av THEMAs kraftprisprognoser er nå tilgjengelig. THEMA forventer en kraftprisoppgang etter 2020 som følge av økte CO2- og gasspriser og en strammere kapasitetsbalanse i Europa. Hovedusikkerheten for den framtidige kraftprisutviklingen er klimapolitikken.

THEMA@Europower: kWh vil fortsatt være salgsvaren »

Fra Europower 30.08.16: Analytiker Marius Holm Rennesund tror ikke solenergi kommer til å få stort nok omfang i Norge til at det vil endre på hvordan vi handler med strøm. 

Vårutgaven av THEMAs langsiktige prisprognoser ute »

Vår portefølje av langsiktige prisprognoser inneholder rapporter på det nordiske, tyske og nederlandske kraftmarkedet, samt markedet for elsertifikater. 

THEMA@Europower: Tror prisene skal opp »

Fra Europower 23.mars 2016: Summen av dagens priser på kraft og elsertifikater er vesentlig lavere enn det som er nødvendig for å oppnå målet om utbygging av 28,4 TWh fornybar energi innen 2020. Likevel tror Thema Consulting at målet nås.

THEMA@Europower: Markedet er underpriset »

Fra Europower 8.mars 2016: Kraftprisene har falt betydelig de siste årene, og spotprisen var i 2015 den laveste siden 2000. Etter fem år på rad med fallende kraftpriser, er markedene nå karakterisert av usikkerhet.

THEMA@Montel: Nordic power average above EUR 20 until 2020 »

Fra Montel:  Nordic power prices are likely to average just above EUR 20/MWh until 2020 before rising towards EUR 40/MWh in 2030 amid higher carbon prices and tighter supply, according to Thema Consulting.

THEMA@Europower: Sertifikatekspertene uenige om 28,4-målsetningen vil bli nådd »

Fra Europower 08.12.15:To sertifikateksperter er sikre på at målsetningen om 28,4 TWh vil bli nådd innen utgangen av 2020. To andre eksperter mener de lave prisene gjør det usikkert.

THEMA@Montel: Stadig mindre sannsynlig at elsertmålet nås »

Fra Montel 04.12.15:  Det er stadig mindre sannsynlig at Norge og Sverige klarer å nå målet på 28,4 TWh i elsertsystemet, ifølge Thema-analytiker Marius Holm Rennesund.