portrettbilde, forfatter

Espen Fossum

Partner
espen.fossum@thema.no
+47 982 63 990

Espen Fossum har arbeidet som rådgiver siden 1996. Før han begynte i THEMA i 2010, jobbet han i Econ Pöyry, Ernst & Young Corporate Finance og Arthur Andersen. Espen har i disse årene jobbet med finansiell og strategisk rådgivning, for både eiere, selskapsstyrer og selskapsledelse innen en rekke bransjer. Den finansielle rådgivningen er knyttet til gjennomføring av verdsettelser, transaksjonsbistand og prosjektfinansiering. Den strategiske rådgivningen er knyttet til gjennomføring av eierstrategiprosesser, konsernstrategiprosesser og konkret strategisk analyse og planlegging på foretningsområdenivå. Espen i hovedsak arbeidet med prosjekter relatert til den nordiske kraftbransjen, men han har også inngående erfaring fra bl.a. entreprenørbransjen, transport og telekom. Hans spesialområder inkluderer eierstyring og selskapsledelse, eier-, konsern- og forretningsstrategi, organisasjons- og forretningsutvikling, markedsanalyser (vekststrategi), scenarioanalyse, energipolitikk, restrukturering, verdsettelse og finansiering.

Espen er utdannet MSc in Financial Economics (BI/Indiana) og er Autorisert Finansanalytiker fra NHH.

Kartlegging og anbefalinger til god eierstyring i kraftnæringen »

THEMA har på oppdrag fra EnergiNorge gjennomført en kartlegging av eierstyring i norske kraftselskaper og utarbeidet en anbefaling til god eierstyring i kraftnæringen.

Solcellepanel

Industriell fornybarklynge i Norge? »

THEMA har på oppdrag fra Norfund vurdert framtidsutsiktene for klyngen innen fornybar energi i Norge. Formålet med oppdraget har vært å vurdere framtidsutsiktene for fornybarnæringen internasjonalt, med særlig vekt på utviklingsland. Det har også vært et mål å kartlegge hva som skal til for at det utvikles en sterkere internasjonal fornybarklynge i Norge.