Tjenesteområder

Vi jobber med strategi- og forretningsutvikling, reguleringer, markedsanalyser og modellering, m.m.

Mer om våre tjenester >>

Modellering og prisprognoser

Vi leverer prisprognoser, markedsanalyser, investeringsstøtte og modelløsninger av høy kvalitet.

Les mer >>

Publikasjoner

Vi publiserer våre resultater i rapporter og kortfattede T-CG Insights, og gjennom presentasjoner og workshops.

Les våre publikasjoner >>

Siste nytt:

THEMA@Europower: Verdien av Nord-Salten Kraft anslås til 785 mill. kroner »

Fra Europower 26.05.17: Oppdraget ble gitt som en del av et pågående strategiarbeid i Nord-Salten Kraft, og Thema-rapporten ble presentert på et møte for selskapets eiere tirsdag 23. mai.

Må nesten nullenergibygg ha lokal energiproduksjon? »

Bygningsenergidirektivet krever at nye bygg skal være nesten nullenergibygg fra 2020. Byggene skal i stor grad forsynes med fornybar energi, gjerne produsert lokalt. Betyr det at alle fremtidens bygg må ha, eller legges til rette for, lokal energiforsyning? 

Foto: Statnett

THEMA ønsker Gunnar Løvås velkommen som ny samarbeidspartner »

Løvås er siv.ing og har doktorgrad i matematikk med mange års erfaring fra toppledelse i kraft- og samferdselssektoren. Hans faglige fokus er strategi og kommunikasjon, prosjektgjennomføring, og digitalisering og dataanalyse.