Tjenesteområder

Vi jobber med strategi- og forretningsutvikling, reguleringer, markedsanalyser og modellering, m.m.

Mer om våre tjenester >>

Modellering og prisprognoser

Vi leverer prisprognoser, markedsanalyser, investeringsstøtte og modelløsninger av høy kvalitet.

Les mer >>

Publikasjoner

Vi publiserer våre resultater i rapporter og kortfattede T-CG Insights, og gjennom presentasjoner og workshops.

Les våre publikasjoner >>

Siste nytt:

Høyspentmaster på gul åker

THEMA@Montel: Elsertutbyggingen vil bli på over 30 TWh i 2020 »

Fra Montel 21.april 2017: Tirsdagens elsertavtale mellom Norge og Sverige vil føre til at det vil komme inn over 30 TWh ny kraft innen utgangen av 2020, men påvirkningen på kraftprisene er begrenset, sier Thema-analytiker Marius Holm Rennesund.

Ny elsertifikatavtale løfter prisen, men løser ikke designutfordringene »

Etter måneder med usikkerhet er Norge og Sverige kommet til enighet om en forlengelse av elsertifkatmarkedet. Sertifikatmarkedet blir forlenget med 10 år og Sverige øker ensidig målsettingen med 18 TWh. Avtalen ga et kraftig prishopp i markedet.

Den 7. norsk-tyske energikonferansen: "Energy Markets under Pressure: Facing the Changeover" »

25. april inviterer Norsk-Tysk Handelskammer i samarbeid med THEMA til den sjuende norsk-tyske energikonferansen.